Dosti Shayari 2016Meri Dosti Ki KAhANi AAp Se
HAi, IN SAANsoN Ki RAwANi
AAp Se HAi, Ae Dost Muje
KAbhi BhulA NA DeNA, Is
Dost Ki ZiNdAgANi AAp Se HAi...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Woh ZiNdAgi Hi KyA Jis MeiN
FrieNdship NAhi, Woh FrieNdship
Hi KyA Jis MeiN YAAdeiN
NAhi, Woh YAAdeiN Hi KyA Jis
MeiN TuM NAhi, Aur Woh TuM
Hi KyA Jis Ke SAAth HuM NAhi...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RistoNe HAr KAdAM Pe IMtihAN
LiyA, TANhAi Ne HAr Mod PAr
DhokA DiyA, Fir Bhi KisMAt Se
SikAyAt NAhi, Kyuki Isi KisMAt
Ne AAp JAisA Dost BHi To DiyA...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dil SApNo Se Houseful HAi, Pure
HoNge Ye Doubtful HAi, Is
DuNiyAMe HAr Cheez WoNderful
HAi, PAr ZiNdAgi AAp
JAise Dosto Se Colourful HAi.........######...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JudAi AApki RulAti RAhegi, YAAd
AApki AAti Rehegi, PAl
PAl JAN JAti RAhegi, JAb
TAk JisM MeiN HAi JAAN
HAr SAANs Dosti NibhAti RAhegi.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


YAhi To KhoobsurAt Dosti KA NAtA
HAi, Jo BiNA Kisi ShArt Ke
JiyA JAtA HAi, RAhe DuriyAN
DArMiyAN To PArwAAh NAi Dost
To HAr PAl Dil Me BAsAyA JAAtA HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti Phool Se KAroge To MehAk JAoge,
SAAwAN Se KAroge To Bheeg
JAoge, SurAj Se KAroge To JAl
JAoge, HuMse KAroge To SudhAr
JAoge, Aur NAhi KAroge To KidhAr JAoge.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAsbAAte Ishq NA KAAM NA HoNe
DeNge, Dil Ki DuNiyA Me KAbhi
ShAAM NA HoNe DeNge,
Dosti KA HAr IlzAAM HuM ApNe
SArpe Le LeNge, PAr Dost HuM
TuMhe BAdNAAM NA HoNe DeNge.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Khushi ItNi Ho Ki DikhA SAko,
GAM BAs ItNA Ho Ki TuM ChupA
SAko, ZiNdgi Me KAM Se KAM Ek
Dost AisA RAkhNA, Jiske Liye
TuM Gusse Me Bhi MuskurA SAko.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti IMtihAN Nhi VishwAs MANgAti
HAi, NAjAr Kuch Nhi Dost KA
DidAr MANgAti HAi, ZiNdAgi
ApNe Liye Kuch NAhi, PAr Dosto
Ke Liye DuA HAzAr MANgAti HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Ek PAl Ki ZiNdAgi YuNhi Beet JAyegi,
KAAli RAAt Ke BAAd NAyi SubAh
AAyegi, AgAr DostoN Ki
YAAd SAtAyegi To KAsAM Se
AAp Ki YAAd SAb Se Pehle AAyegi.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HuMAri YAAdoN KA SilsilA BANAye
RAkhNA, Dost KAhA H To Dosti
Bhi BANAye RAkhNA, JAAN To NAhi
MANgi H HuMNe AAp Se, Bus JAAN
JANe TAk Dosti BANAye RAkhNA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAtho Me Hoti HAi LAkire HAzAr,
Kisi Me GAM To Kisi Me
KhushiyoN Ki BAhAr, NA JANe Wo
KoNsi LAkir HAi JisMe KhudA Ne
Likh DiyA AAp Jese Dost KA PyAr.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Doori Ho To AhsAAs HotA HAi, Dost
Ke BiNA JivAN KitNA UdAs
HotA HAi UMAr Ho Apki
SitAroN JitANi LAMbi, AisA
Dost KAhAN Kisi Ke PAss HotA HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TuMhAre BAgAir JivAN MeN KyA RAkhA
HAi, BiN Uske JeeNe MeN RAkhA
KyA HAi? LAgtA HAi Sub Kuch
AdhurA SA, Uski Dosti Ke
BAgAir DuNiyA MeN RAkhA KyA HAi ?
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


UN Phoolo Se Dosti KyA KArNA,
Jo EkbAr Khile Aur BAr BAr
MurjA Jye, Dosti Toh HuM
JAise KANto Se KAro, Jo EkbAr
Chube Aur BAr BAr YAAd AAye.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Ruthe Jo ZiNdAgi To MANA LeNge
HuM, Mile Jo GAM Use Bhi
BhoolA DeNge HuM, BAs AAp
Dosti NibhAte RAhNA, AANsuo Ko
Bhi MuskurANA SikhA DeNge HuM.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AAo Ab Koi Dost AisA BANAyA JAye,
Jise PAlkoN Pe SAjAyA JAye, RAhe
UskA MerA RishtA Kuch Is
TArhA Ke, Ki, Vo RAhe BhukhA
Toh HuMse Bhi Kuch KhAyA NA JAye.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AAsMAAN HuMse NArAAz HAiN,
TAAroN KA GussA BehisAAb
HAiN, Woh Sub HuMse JAlte
HAiN KyuN Kee, ChAANd Se
BehtAr Dost HAMAre PAAs HAiN.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ZiNdAgi MeiN JAb MAAyus Huye HuM,
To SochA Ke KyA PAAyA KyA KhoyA,
KhoNe KA To HisAAb NA LAgA PAAye,
YAAd RAhA To BAs ItNA Ke, ZiNdAgi
Se Bhi PyArA AAp JAisA Ek Dost PAyA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAANgi Thi DuA HuMNeiN RAb Se,
DeNA Mujhe Dost Jo AlAg Ho SAbse,
UsNe MilA DiyA HuMe AApse Or KAhA
SAMbhAlo INhe Ye ANMol HAi SAb Se.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KyA MANgu KhudA Se Apko PANe Ke
BAd, KiskA KAru INtezAr AApke
AANe Ke BAd, Kyu DostoN Pe
JAAN LutAte HAiN Log MAluM
HuA AApko Dost BANANe Ke BAd.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ThiNgs ThAt MAtter Are Not EAsy
FeeliNgs Of HAppiNess Are EAsy
HAppiNess Is Not.........###### FlirtiNg Is EAsy
Love Is Not SAyiNg You’re FrieNds
Is EAsy BeiNg FrieNds Is Not EAsy.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAr Khushi Dil Ke KArib NAhi
Hoti JiNdAgi GAMo Se Deer
NAhi Hoti Dosti Ke EN PAl
Ko SAjA KAr RAkhANA Kyu
Ki Ye SAbko NAseeb NAhi Hoti.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AAi Dost MAi AApko YAAd KArtA
Hu, AApse MileNe Ki FAriyAAd
KArtA Hu, Mujhe To PAtA NAhi
PAr KAhte HAi GhAr WAle NiNd
Me Bhi AApko YAAd KArtA Hu.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


FrieNds Like You DoN’t CoMe
ArouNd OfteN, They’re Pretty
HArd To FiNd, I Would
Do ANythiNg To Keep You
Close To Me, BecAuse You Are
So Sweet, LoviNg ANd KiNd.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


WhAt Did I Ever Do, To Deserve
A FrieNd Like You? I’M GlAd I
Did WhAtever I Did, BecAuse
My Wish To HAve A FrieNd As
AMAziNg As You, HAs CoMe True.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


We Met A Few YeArs Ago, Our
FrieNdship HAs GrowN
StroNger ThAN Ever, We’re
Still FrieNds Now, ANd
Will Be Best FrieNds Forever.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KAfi HAi HusN Dil Ko BehlANe
Ke Liye, MohAbbAt KArlo Dil
Ko DukhANe Ke Liye, ChAhe
VAle PArAye GhuM Se VAstA,
Ek HuM JAisA Dost RAkhNA
SAb GAMoN Ko BhulANe Ke Liye.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti HAr Chehere Ki MuskAN HotA
HAi, Dosti Sukh Dukh Ki PehechAAN
Hoti HAi, KAbhi Rooth JAye Toh
Dil Pe MAt LeNA KyuNki Dosti
HAr Chehere Ki MuskAN Hoti HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


UljhAN AgAr HAi To HuMse NA
ChupANA, SAth NA De JubAAN
To ANkho Se BAtANA, HAr KAdAM
PAr SAth HAiN HuM Apke, Dost
BANAyA HAi To HAq JArur JAtANA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAAN HAi Mujhko ZiNdAgi Se PyAri
JAAN Ke Liye KAr Do KurbAN
YAAri JAAN Ke Liye Tod Du
Dosti TuMhAri Ab TuMse KyA
ChupANA AAp Hi To Ho JAAN HAMAri.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


As Precious As You Are To Me,
As Precious No ONe CAN Ever
Be, I KNow FrieNds Are HArd
To Choose, But You'r A
FrieNd I Never WANt To Lose.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KAyi RAAz Aise Hote HAiN Jo DikhAye
NAhi JAAte, KAyi Kisse Aise Hote
HAiN Jo SuNAye NAhi JAAte, KAyi
Dil Aise Hote HAiN Jo Tode NAhi
JAAte, Aur Kuch AAp JAise Dost
Aise Hote HAiN Jo Chore NAhi JAAte.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SochNe Ki TuMhe KiA ZAroorAt
HAi, PukArA HAi Jo NAAM
TuMhArA, PukArNe WAlA Koi
GAir NAhiN, Ek PyArA SA
ANjANA SA Dost HAi TuMhArA.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

KAhte HAi Dosti KArNe WAlo Ke
PAAs HAr SwAl KA JwAb HotA
HAi.........###### To JAwAAb JAroor DeNA,
AgAr PyAAr Ki NishANi TAjMAhAl
HAi To Dosti Ki NishANi KyA Hogi?
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


A Deep FrieNdship Is Like A
RAiNbow WheN The Perfect
AMouNts Of HAppiNess & TeArs
Are Mixed, The Result Is A
Colorful Bridge BetweeN Two
HeArts Like You & Me FrieNds.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAstiyA Mit GAyi NAAM KAMANe Me,
UMAr Beet GAyi KhushiyA PAANe
Me, Ek PAl Me Door NA Ho
JANA HuMse, HAMe To SAAlo
LAge HAiN, AAp JAisA Dost PANe Me.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MouNtAiN RAiN Or SuMMer HeAt,
Your FrieNdship Is The
ReAsoN Why I BreAthe, Tell
Me DeAr WhAt Is Sweet ? Is
ThAt U Or Ur HeArt ThAt BeAts...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti Ek ItefAq HAi, Ye To Do
AjNAbio Ki MulAkAt HAi, Dosti
Ye NAhi Dekhti Ki HuM Dur HAi
YA PAss HAi IsMe To Sirf
YAdeN, VishwAs Or ZAzbAt HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jise Dil Ki KAlAM Or BhArose
Ki INk Kehete HAiN, Jise
LAMho Ko Cover Kehete
HAiN, YAhi Wo Subject
HAi Jise Dosti Kehte HAiN.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


I AM Not Ur HeArt But I Miss
U, I AM Not Ur FAMily But I
CAre For U, I AM Not Ur Blood
But I AM ReAdy To ShAre Ur
PAiN Bcoz I AM Ur Sweet FrNd.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti HAMAri HAi SAbse PyAri, Koi
ChAhe KitNA, NA Tootegi
YAAri HAMAri, KAb TAk
RAheNge SAAth Ye NAhi
JAANte HuM, PAr BhulA NA PAAoge
KAbhi Ye ZAroor JAANte HAiN HuM.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JudAi AApki RulAti RAhegi,
YAAd AApki AAti Rehegi, PAl
PAl JAN JAti RAhegi, JAb
TAk JisM MeiN HAi JAAN HAr
SAANs Dosti NibhAti RAhegi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AAp NAhi To ZiNdAgi MAiN KyA Reh
JAyegA, Dur TAk TANhAeyoN KA
SilsilA Reh JAyegA, HAr KAdAM
PAr SAth ChAlNA Mere Dost VArNA
ApkA Ye Dost AkelA RAh JAyegA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti Ki HAi NibhANi To PAdhegi, Jo
BAAt DAbi HAi Dil MeiN Wo JAtANi To
PAdhegi Hi, Kehte HAiN Dosti Ki
Dor BAdi PAkki Hoti HAi, AAyegi GhAdi
To Ye BAAt Bhi AAjMANi To PAdhegi Hi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAANe KyuN ZAMANA Kuch NAArAz SA
HAi HuMse, JAANe KyuN HAr Kisi Ko
ShikvA GilA HAi Ab HuMse, PoochA
JAb KhudA Se HuMNe, To PAtA
ChAlA Ki JAlte HAiN SAAre, KyuN
ki AAp JAisA Dost PAAs HAi HAMAre.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Ek SApNA Kisi ApNe Se MilNA, Ek
IttefAq ApkA HAMAri ZiNdAgi
Me AANA, Ek HAqiqAt Apse
Dosti KArNA Aur, Ek TAMANNA
Dosti Ko ZiNdAgi BhAr NibhANA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dosti Dil HAi DiMAAg NAhi, Dosti
Soch HAi AwAAz NAhi, Koi
AANkhoN Se NAhi Dekh SAktA,
Dosti Ke JAzboN Ko, KyuN
Ki Dosti EhsAAs HAi ANdAAz NAhi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PyAr Se HAMe Koi GilA NAhi, Kyu
ki PyAr HAMe KAbhi MilA NAhi,
HAMNe To Ki HAi UMAr BhAr
Dosti, Kyu ki DostoN Se
JyAdA PyAr KArNe WAlA MilA NAhi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dil ThodNA HAMAri AAdAt NAhi Dil
HuM Kisi KA DukhAte NAhi BhArosA
RAkhNA HAMAri Dosti PAr Dost
BANkAr HuM Kisi Ko RulAte NAhi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Aye Dosto TuM Pe LikhNA Shuru
KAhA Se KAru, AdA Se KAru YA
HAyA Se KAru, TMhAri Dosti ItNi
KhubsurAt HAi, PAtA Nhi TAreef
ZubA Se KAru YA DuA Se KAru.........######...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AApki Dosti Ko Ek NAzAr ChAhiye,
Dil He BeghAr Use Ek GhAr
ChAhiye, BAs YuhiN SAAth
ChAlte RAho Aye Dost, Yeh
Dosti HuMeiN UMAr BhAr ChAhiye.........######

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAMAre YAdoN KA SilsilA BANAye
RAkhNA, Dost KAhA He To Dosti
Bhi BANAye RAkhNA JAAN To Nhi
MANgi He HuMNe AAp Se Bus JAN
JANe TAk Dosti BANAye RAkhNA.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ANdhere Me RAAstA DekkhNA Mushkil
HotA HAi, TufAAN Me DiyA JAlANA
Mushkil HotA HAi, Kisi Se Bhi Dosti
ItNA KArNA Mushkil NAhi MAgAr
Dosti NibhA PANA Mushkil HotA HAi.........######
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Milte He Ache Dost Sirf KhushNAsibo
Ko Isliye HuMAri KisMAt Se
JAlNA Chod Dijiye, TAMANA
Ho AgAr HuMre Dost Se
MilNe Ki To JAker AiNA Dekh Lo.........######.........######...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MANA Ke PyAr KA AkshAr AdhurA
HotA He, PAr Us AAdhe Ko KAAt
DAlo To YAr HotA He, Aur
ItNA YAd RAkNA Mere Dost
YAro Me Hi SAhi PyAr HotA HAi...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Mushkil Me ChAhe SAth NA DeNA,
UMrAbhAr ChAhe UNse MulAkAt
NA DeNA, PAr E-KhudA, Dil
TodNA PAde Dost KA, Aise
ZiNdgi Me KAbhi HAAlAt NA DeNA...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MilNA BichAdNA SAb KisMAt KA
Khel HAi, KAhi NAfrAt KAhi
Dilo KA Mel HAi, Bik JAtA HAi
HAr RishtA DuNiyA Me, Sirf
Dosti Hi YAhA Not For SAle HAi...??

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAiN Dosti KA Wo DAAg Hu Jise
TuM MitA NAhi PAoge, GuzArish
HAi Apse Surf Excel Se NA DhoNA
WArNA DhuNdte Reh JAoge Kyo
Ki, Kuch DAAg Achche Hote HAiN...??
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment