kalimah image

kalimah image,6 Kalimah wallpapers translate in urdu and english ,1 Kalimah tayyab, 2 Kalimah Shahadat ,3 Kalimah Tamjeed ,4 Kalimah Touheed, 5 Kalimah Astagfar, 6 Kalimah Rah e Kufar.

No comments:

Post a Comment